Čistenie markíz a žalúzií Trnava

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bratislava vykonáva čistenie markíz Bratislava rovnakou metódou, ktorú používa pri čistení kobercov. Na markízy je najprv nanesená účinná chémia Bosch RTS, následne je pomocou kartáča povrch vykartáčovaný a na záver celý povrch vysajeme kobercovou štrbinou. Čistenie markíz Bratislava v porovnaní s čistením kobercov trvá 3x až 4x dlhšie, nakoľko je potrebné markízu čistiť opakovane cca 2-3x. Čistíme plastové markízy, tak i látkové. U plastových markíz je práca jednoduchšia, a i cena je nižšia oproti cene za čistenie látkových markíz. Na plastové markízy sa nemusí nanášať impregnácia. V prípade, že je potreba vykonať impregnáciu látkových markíz, naša firma vám túto impregnáciu na objednanie zabezpečí. Impregnáciu látkových markíz je potrebné vykonávať vždy za pekného slnečného počasia, keď je bezvetrie, aby sa impregnáciu podarilo rovnomerne rozprášiť. K čisteniu markíz Bratislava patrí samozrejme i práca vo výškach za pomoci špeciálnej techniky, ktorú má firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. k dispozícií. Čistenie markíz Bratislava vo výškach vykonávajú naši zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu pre prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Títo zamestnanci boli preškolení podľa nariadení vlády podľa § 134 odst. 2 a podľa  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Zb. zák. pr. v znení zákona č. 155/2000 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky.

Pre viac informácii kliknite SEM.